ȘCOALA TE FACE OM MARE

PROIECT TrustED - PROGRAMUL DE MICROGRANTURI 2021

         În perioada septembrie – decembrie 2021, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești s-a desfășurat Proiectul Școala te face om mare, proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul de microgranturi 2021. Proiectul a fost implementat cu succes de următoarea echipă:  Munteanu Silvia (coordonator), Cozma Lidia, Mocanu Petrina, Murgu Laura, Paisa Codruța, Roșu Luminița.

         Obiectivul general al proiectului Școala te face om mare este facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu a unui număr de 20 de elevi aflați în situații de risc, prin activități școlare și extrașcolare, utilizând tehnologia și resursele în format digital.

         Rezultatele măsurabile urmărite au fost:

  • Reducerea cu 50% a numărului de absențe înregistrate de către elevii din grupul țintă în primul semestru al anului școlar 2021-2022 comparativ cu aceeași perioadă din anul școlar anterior.
  • Organizarea a 5 activități de promovare a imaginii școlii în scopul atragerii a cel puțin 80% dintre absolvenții claselor a VIII-a. Elevii din grupul țintă au realizat pliante de promovare a ofertei școlare a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” și le-au distribui elevilor din clasa a VIII-a de la școlile gimnaziale cu care am încheiat protocol de colaborare.
  • Organizarea a 3 întâlniri (câte una în fiecare lună de proiect) și scrierea unui scenariu pentru o piesă de Teatru Forum inspirată din evenimentele importante din viața elevilor participanți și transpunerea scenică a piesei de teatru la finalul proiectului. Piesa de teatru s-a intitulat Neînțelegerea și a fost interpretată cu succes de elevii din grupul țintă, care au vizat depășirea abisului creat uneori între adolescenți și părinții lor.
  • Organizarea a 3 activități în aer liber și marcarea, respectiv ecologizarea unui traseu turistic local.
  • Elaborarea unui număr de 10 lecții digitale prin utilizarea cărora să fie stimulat interesul elevilor și implicarea activă a acestora. Elevii au participat la cursul Unelte pentru elevul digital, curs elaborat și susținut de prof. Mocanu Petrina și prof. Paisa Codruța. Folosind tabla interactivă, participanții la lecție au putut interacționa în timp real cu conținutul acesteia. De asemenea, tabla interactivă a putut fi integrată la soluțiile de învățare la distanță, sprijinind modul de predare interactiv.

         Tabla interactivă reprezintă instrumentul ideal care poate transforma ora din clasă, monotonă uneori, într-o experiență de învățare în care elevii să se implice activ. Integrarea instrumentelor și aplicațiilor digitale a devenit o necesitate și o condiție a menținerii atenției elevilor în timpul activităților școlare. Sarcinile de lucru pot fi rezolvate simultan de mai mulți elevi fapt ce permite organizarea unor activități distractive, precum jocurile educaționale online și concursurile pe echipe sau individuale.
          Folosirea instrumentelor și aplicațiilor digitale a dus la îmbunătățirea modului în care predau profesorii și în care învață elevii. Învățarea diferențiată este mult mai ușor de realizat, profesorii având posibilitatea de a alege activități în funcție de stilurile de învățare ale elevilor din clasă.

  • Întâlnirea cu 10 părinți ai elevilor din grupul țintă. Scopul întâlnirii a fost conștientizarea importanței și a influenței anturajului în viața adolescentului.

         La sfârșitul proiectului, echipamentele achiziționate au îmbogățit baza materială a liceului. În continuare s-a hotărât ca tabla interactivă să fie folosită la activitățile propuse în planul managerial al activităților extracurriculare, activități ce au în vedere toate disciplinele, din care specificăm: sărbătorirea zilei europene a limbilor/ European day of Languages în fiecare 26 septembrie, ocazie cu care se pot „vizita” virtual muzee, se pot urmări filme sau participa la jocuri online interactive; se pot disemina rezultate de la diverse activități sau proiecte derulate în cadrul liceului; tabla interactivă se poate utiliza la diverse discipline pentru a crea ore cât mai creative. Prin accesarea platformelor educaționale gratuite gen: Kahoot, Socrative, Wordwall sau Jamboard, orele pot deveni mai relaxante pentru ca elevii percep utilizarea acestor aplicații ca pe un joc și nu simt ca sunt evaluați, ci sunt mai relaxați și dornici de  a interacționa cu tehnologia digitală în mediul școlar și, nu în ultimul rând, cu educația. Pentru a fi folosită creativ la ore, inginerul de sistem al liceului va face un program, de comun acord cu cadrele didactice, pentru a nu fi suprapuneri.

        De asemenea, elevii claselor a IX-a și a X-a vor învăța să utilizeze aplicațiile Bookcreator, Hotpot, Genially, Nearpod, Blaberize, Voki, WordArt, Whiteboard, VideoEditor etc. Ne propunem atât promovarea folosirii eficiente a aplicațiilor de către elevi în activitatea de învățare-evaluare, cât și crearea și distribuirea de materiale educative pentru elevi. Totodată, elevii vor realiza materiale educaționale video adresate elevilor din ciclul gimnazial și liceal, dar și tutoriale video de utilizare aplicațiilor și instrumentelor digitale pentru elevi. Prin crearea de pliante (ocazie cu care vom folosi imprimanta) și filme de prezentare a liceului și a vieții de licean (implicarea în activități extrașcolare) vom putea promova imaginea școlii și vom încuraja elevii să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și util.
          Toate aceste activități au drept scop îmbunătățirea calității educației pentru a deschide elevilor, adulții de mâine, calea spre un viitor mai bun.