CENTENAR 2018 – MAREA UNIRE​

Activități

 • Lansarea proiectului C.T. „D. Ghika“: Centenar 2018 – Marea Unire, în Săptămâna educaţiei globale – „Lumea mea depinde de noi“, 13 – 17 noiembrie 2017; responsabili: director prof. Popa Florin, prof. dr. Munteanu Silvia, prof. Bîlbîe Petriţa, Consiliul elevilor al C.T. „D. Ghika“ Comăneşti, 13 noiembrie 2017
 • „Colegiul Ghika dă onor Tricolorului românesc!“, activitate dedicată împlinirii a 99 de ani de la unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1018) şi Zilei Naţionale a României (1 Decembrie); 28 noiembrie 2017; responsabili: director adj. Colpoş Magda, prof. Hazapariu Irina, Consiliul elevilor al C.T. „D. Ghika“ Comăneşti
 • Ziua culturii naţionale – „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?“ – sentimentul patriotic în creaţia eminesciană, 15 ianuarie 2018; responsabil: prof. Oică Iulia
 • Simpozion ştiinţific – Cultura, spaţiu al identităţii naţionale, 26 ianuarie 2018; responsabil: prof.dr. Munteanu Silvia
 • Atelier de creaţie literară şi artistică: Sub semnul Centenarului Marii Uniri – recitări, cântece, teatru, desen, pictură; 12 – 17 martie 2018; responsabili: membrii catedrelor de română, istorie, socio-umane, religie, informatică, a învăţătorilor, Consiliul elevilor al C.T. „D. Ghika“ Comăneşti;

Resurse

 • elevi, profesori, părinți, voluntari; sponsorizări, baza materială a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“, Biblioteca Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“, Biblioteca orășenească Comănești

Centenar 2018 – Marea Unire:

 • Simpozion știinţific: Românii de lângă România – istorie, cultură și spiritualitate; responsabili: membrii catedrei de istorie
 • „Istorie vie la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia“ – puzzle istoric (team-building)
 • Basarabia – pământ românesc, serată cultural – artistică, dedicată aniversării a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, 27 martie 2018; responsabili: membrii catedrelor de istorie, de limba română, a învățătorilor, Consiliul elevilor al Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comăneşti
 • Realizarea unor întâlniri și vizite de studiu reciproce între elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comănești și elevii și profesorii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici“ din Dondușeni, Republica Moldova, responsabili: Director prof. Popa Florin, Director prof. Gulinara Grigoriev, prof. Bîlbîe Petrița, prof. Cojocari Aliona, Consiliul elevilor al Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comăneşti; aprilie – mai 2018

Evaluare:chestionare aplicate elevilor și profesorilor

Mediatizare: Consiliul elevilor, Site-ul Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“; pagina de Facebook a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“; responsabil: prof. Vîrcolici Mihaela

Diseminare

 • realizarea unui număr aniversar al revistei Minerva a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comănești, cu tema Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika“: Centenar 2018 – Marea Unire, în colaborare cu Liceul Teoretic „Alexei Mateevici“ Dondușeni; responsabili: prof. Munteanu Silvia – Maria, prof. Vîrcolici Mihaela, prof. Bîlbîe Petrița.

Sustenabilitate

 • continuarea sărbătoririi zilelor Marii Uniri din 1918 și în anii următori, prin activitățile specifice derulate în cadrul acestui proiect; menținerea înfrățirii Colegiului nostru cu Liceul „Alexei Mateevici“ din Dondușeni și realizarea altor parteneriate și înfrățiri cu școli românești din afara României.
 • Datele de contact ale coordonatorilor proiectului: director prof. Popa Florin, director adjunct Colpoș Maria – Magdalena, consilier proiecte și programe, prof. Munteanu Silvia – Maria, prof. Bîlbîe Petrița