Labor Omnia Vincit Improbus!

Munca stăruitoare învinge totul!

Proiectul din fonduri europene ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice” a fost depus de Primăria Orașului Comănești în 2 noiembrie 2020. Proiectul a fost în evaluare până în septembrie 2021 după care a urmat o perioada de licitații. În data de 1 martie 2022 a fost semnat contractul de furnizare cu ORANGE. A urmat livrarea tabletelor către școlile din Comănești și vor fi folosite în procesul instructiv-educativ. Mulțumim domnului primar Ec. Viorel Miron și Primăriei Orașului Comănești!

Misiunea

            Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești este să ofere educație și instruire la un înalt standard de calitate în contextul național și european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a elevilor. Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești se afirmă ca nucleu cultural educativ pentru bazinul superior al Văii Trotușului. Dorim ca fiecare elev să învețe efectiv și să capete calificările, valorile, aptitudinile și priceperile tehnologice de care are nevoie pentru a avea succes într-o lume în permanentă schimbare.
            Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, care să devină competitivi pe piaţa muncii şi urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor.

Despre noi

         Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești se afirmă ca nucleu cultural educativ pentru bazinul superior al Văii Trotușului și oferă servicii educaționale pentru tinerii din Orașul Comănești și din zonele limitrofe

Facilități

3 corpuri de clădire, 25 săli de clasă
– un laborator de chimie
– 3 laboratoare de informatică
– 2 cabinete de mecanică
– un cabinet de textile-pielărie
– 2 ateliere de mecanică
– un cabinet de prelucrarea lemnului
– o bibliotecă
– 12 table interactive, videoproiectoare
– o sală de spectacole
– teren de sport și de baschet

ȘCOALA ÎN CIFRE
0
Cadre didactice
0
Săli de clasă
0
Laboratoare
0
Cabinete
0
Ateliere
0
Terenuri de sport
0
Sală de spectacole
0
Bibliotecă

Vrei să afli mai multe despre admiterea în liceu?