CENTENAR 2018 – MAREA UNIRE

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, la aniversare?
Colegiul „D. Ghika“ în dialog cu românii de lângă România -proiect de suflet românesc

Noiembrie 2017 – Decembrie 2018

1. Titlu proiect: Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika“: Centenar 2018 – Marea Unire: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, la aniversare? / Colegiul „Dimitrie Ghika“ în dialog cu românii de lângă România – proiect de suflet românesc

2. Domeniu: cultural-artistic

3. Perioada: noiembrie 2017 – decembrie 2018

4. Instituția coordonatoare: Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comănești

5. Echipa de implementare a proiectului: catedra de istorie, catedra de limba română, catedra de informatică, Consiliul elevilor al Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comănești.

Obiective

 • conştientizarea necesităţii cunoaşterii istoriei poporului român, în special a istoriei secolului al XX-lea;
 • valorizarea, prin activităţi specifice, a celor mai importante lucrări istorice, creaţii literare, culturale, artistice şi spirituale ale neamului românesc;
 • dezvoltarea unor competenţe specifice ale elevilor prin abordarea interdisciplinară a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului (cercetare istorică, creaţie literară, recitare, teatru, informatică, muzică, educaţie plastică, dans tradiţional şi modern);
 • dezvoltarea unor abilităţi de cooperare, lucru în echipă, a unor legături afective între elevii liceelor partenere în acest proiect;
 • cultivarea sentimentului de mândrie patriotică la elevi prin cunoaşterea şi aprecierea frumuseţilor naturale ale ţării noastre, a valorilor ştiinţifice, culturale şi spirituale ale poporului român;
 • creşterea prestigiului Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comăneşti .

Scopul proiectului

 • aniversarea centenarului Marii Uniri din 1918 de către elevii Colegiului prin activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice;
 • realizarea unor legături de prietenie şi parteneriate şcolare cu elevii şi profesorii unor şcoli româneşti din Basarabia (Republica Moldova) şi nordul Bucovinei (Ucraina), precum şi cu organizaţii şi societăţi nonguvernamentale.

Grup țintă / beneficiari​

 • Elevii şi profesorii Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comăneşti
 • elevii şi profesorii Liceului „Alexei Mateevici“ Donduşeni, Republica Moldova;
 • părinţii elevilor, comunitatea locală.

Argument

          În istoria poporului român, anul 1918 poate fi considerat anul celei mai mărețe împliniri deoarece, prin Marea Unire, s-a realizat cel mai frumos ideal al românilor, România Mare sau România „dodoloață“. Anul 2018 este anul centenarului Marii Uniri, un an în care ne propunem să ne amintim cele mai importante momente care au făcut posibilă realizarea României Mari: unirea Basarabiei cu România, pe 27 martie 1918, unirea Bucovinei cu România, pe 28 noiembrie 1918 și unirea Transilvaniei cu România și cu celelalte provincii românești, pe 1 Decembrie 1918. La nivel național, județean, local se vor derula o serie de proiecte pentru aniversarea centenarului. Ne propunem și noi să realizăm acest proiect la nivelul Colegiului nostru, prin desfășurarea mai multor activități specifice, deoarece considerăm că doar prin orele de istorie nu este suficient să conștientizăm elevii privind importanța excepțională a Marii Uniri din 1918. În acest proiect cultural este necesar să implicăm cât mai mulți elevi și profesori ai Colegiului nostru prin activități de cercetare, simpozioane științifice, expoziții istorice și artistice, ateliere de creație literară și artistică, spectacole cultural-artistice etc.
          La 100 de ani de la Marea Unire, este nevoie ca acest act să nu mai fie înțeles exclusiv în componenta sa istorică. Marea Unire a avut consecințe în politica europeană și a reconfigurat decisiv întregul spațiu al Europei centrale și de est. O abordare pluri- și inter-disciplinară a acestui moment din istoria noastră și a consecințelor sale ar fi foarte utilă României de azi, elevilor, profesorilor, altor categorii de populație, ajutându-ne să înțelegem mai bine contextul intern și internațional în care ne aflăm.