Catedra de chimie

Prof. Octavia-Livia CRĂCIUN

Prof. Lavinia MISĂILĂ - șef de cerc

Prof. Petruţa TIMARU

Prof. Petrina MOCANU

Rezultate la olimpiade și concursuri în anul școlar 2017-2018

- Concursul „Academician Cristofor Simionescu” (18 noiembrie 2017)

> Premiul I - Guzgă Andrei Daniel, clasa a IX-a B (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

> Premiul al II-lea - Ghiurcănaș Radu, clasa a X-a B (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

> Premiul al III-lea - Copăcel Mara Ilinca, clasa a X-a A (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

> Mențiune - Movilă Teodora Lavinia, clasa a X-a A (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

> Mențiune - Matei Iulia Florina, clasa a IX-a A (profesor coordonator Petrina Mocanu)

Rezultate la olimpiade și concursuri în anul școlar 2016-2017

- Concursul „Academician Cristofor Simionescu” (19 noiembrie 2016)

> Premiul I - Popovici Marian, clasa a IX-a A (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

> Mențiune - Martin Iulia, clasa a IX-a A (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

- Olimpiada de Chimie - faza județeană (4 martie 2017)

> Mențiune - Ghiurcănaș Radu, clasa a IX-a B (profesor coordonator Lavinia Misăilă)

- Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” (8 aprilie 2017)

> Mențiune - Voaideș Marian, clasa a X-a A (profesor coordonator Octavia-Livia Crăciun)

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevi din clasele liceale „Chimia-prieten sau duşman”-faza națională

> Premiul I - Aştefănoaie Ioana, Pintilioaie Bogdan (clasa a XII-a E)

Informaţii primite de la: Profesor grad I Mocanu Petrina