Obiective
Scopul proiectului
  • aniversarea centenarului Marii Uniri din 1918 de către elevii Colegiului prin activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice;

  • realizarea unor legături de prietenie şi parteneriate şcolare cu elevii şi profesorii unor şcoli româneşti din Basarabia (Republica Moldova) şi nordul Bucovinei (Ucraina), precum şi cu organizaţii şi societăţi nonguvernamentale.
Grup ţintă/beneficiari
  • Elevii şi profesorii Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comăneşti
  • elevii şi profesorii Liceului „Alexei Mateevici“ Donduşeni, Republica Moldova;
  • părinţii elevilor, comunitatea locală.
Argument
  • În istoria poporului român, anul 1918 poate fi considerat anul celei mai măreţe împliniri deoarece, prin Marea Unire, s-a realizat cel mai frumos ideal al românilor, România Mare sau România „dodoloaţă“. Anul 2018 este anul centenarului Marii Uniri, un an în care ne propunem să ne amintim cele mai importante momente care au făcut posibilă realizarea României Mari: unirea Basarabiei cu România, pe 27 martie 1918, unirea Bucovinei cu România, pe 28 noiembrie 1918 şi unirea Transilvaniei cu România şi cu celelalte provincii româneşti, pe 1 Decembrie 1918. La nivel naţional, judeţean, local se vor derula o serie de proiecte pentru aniversarea centenarului. Ne propunem şi noi să realizăm acest proiect la nivelul Colegiului nostru, prin desfăşurarea mai multor activităţi specifice, deoarece considerăm că doar prin orele de istorie nu este suficient să conştientizăm elevii privind importanţa excepţională a Marii Uniri din 1918. În acest proiect cultural este necesar să implicăm cât mai mulţi elevi şi profesori ai Colegiului nostru prin activităţi de cercetare, simpozioane ştiinţifice, expoziţii istorice şi artistice, ateliere de creaţie literară şi artistică, spectacole cultural-artistice etc.
    La 100 de ani de la Marea Unire, este nevoie ca acest act să nu mai fie înţeles exclusiv în componenta sa istorică. Marea Unire a avut consecinţe în politica europeană şi a reconfigurat decisiv întregul spaţiu al Europei centrale şi de est. O abordare pluri- şi inter-disciplinară a acestui moment din istoria noastră şi a consecinţelor sale ar fi foarte utilă României de azi, elevilor, profesorilor, altor categorii de populaţie, ajutându-ne să înţelegem mai bine contextul intern şi internaţional în care ne aflăm.